Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u deze site het best gebruiken?

1) Vanuit de doelgroep

Wanneer u een kandidaat die tot één van de doelgroepen behoort, wilt voorstellen aan een klant, bereidt u zich dan even voor met de info die u vindt op deze site.


U kan vertrekken vanuit de drie doelgroepen:

Per doelgroep vindt u de drempels waarover uitzendconsulenten tijdens onze workshops hun ervaring hebben gedeeld met collega’s. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we die drempels onderverdeeld in 5 categorieën.
Drempels die te maken hebben met:

  • Functie en functieomschrijving
  • Werving en selectie
  • Werkvloer
  • Persoonsgebonden kenmerken
  • Financiële aspecten

Als u op één van deze drempels klikt, vindt u al snel een overzicht van mogelijke hindernissen die u als uitzendconsulent kan ervaren bij het voorstellen van de kandidaat. Per item vindt u de omschrijving van de drempel  én de tips om hiermee het best om te gaan. Daarnaast kan u ook doorklikken naar interessante websites of naar interactief beeldmateriaal.

2) Vanuit een thema

U kan ook onmiddellijk vertrekken vanuit een onderwerp waar u meer wilt over weten. Ga hiervoor naar
de zoekfunctie en tik uw thema in, bijvoorbeeld: