Strikte Arbeidsvoorwaarden

Drempel:

Niet afwijken van de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: verplicht staand werken aan een productielijn.

Tips:

  • De kosten voor een aanpassing van de werkpost kunnen gecompenseerd worden.
  • Extra instroom van kandidaten wordt mogelijk.   

Subsidiemaatregelen: