Hoge productiviteit

Drempel:

Personen met een arbeidshandicap hebben vaak een lager werkritme.

Tips:

  • Er bestaan verschillende tegemoetkomingen van de overheid om een lagere productiviteit te compenseren.
  • Via opleidingen op de werkvloer (IBO-Interim) en stages (bijvoorbeeld GIBO) kan gekeken worden of de persoon geschikt is voor de functie en binnen het bedrijf past.