Zeer goede fysieke conditie

Drempel:

Personen met een arbeidshandicap kunnen dit fysiek zware werk niet aan.

Tips:

  • Doorvragen naar competenties: uitgebreide functie-inhoud.
  • Werk opsplitsen in deeltaken.
  • Ergonomische aanpassingen. Zwaar fysiek werk is slecht/belastend voor iedereen.   
  • Personen met een arbeidshandicap hebben vaak andere fysieke vaardigheden ontwikkeld door hun beperking.