Laaggeletterdheid

Drempel:

De klant/gebruiker gaat ervan uit dat de kandidaat niet beschikt over de nodige sleutelcompetenties: taal- en rekenvaardigheden, ICT-skills, sociale vaardigheden.

Tips:

  • Welke basisvaardigheden moet de uitzendkracht beheersen voor deze functie: spreken, lezen, schrijven, luisteren, rekenen, pc-kennis?
  • Ga na welk niveau precies vereist is per soort vaardigheid.
  • Verwijs naar opleidingsmogelijkheden, zoals basiseducatie, opleidingen op de werkvloer (Nederlands op maat van het bedrijf/de sector, het gegeven op de bedrijfsvloer).
  • Stimuleer eenvoudig taalgebruik, pictogrammen en foto’s of ander beeldmateriaal bij veiligheidsinstructies/werkpostfiches.
  • Taalniveau bepalen (Europees referentiekader).

Subsidiemaatregelen: