Diplomavereisten

Drempel:

In de vacatures wordt vaak verwezen naar bepaalde diploma’s.  Hierdoor vallen dikwijls een aantal geschikte kandidaten uit de boot, onder andere BuSO-jongeren.

Tips:

  • Doorvragen naar de competenties nodig voor de job.
  • De opleidingen in BuSO-scholen zijn even goed als de opleidingen die in het gewone onderwijs gegeven worden. Ze zijn aangepast aan de noden van personen met een handicap en bovendien sterk praktijkgericht.
  • Deze doelgroep heeft geleerd om met zijn beperkingen en mogelijkheden om te gaan.
  • Deze jongeren kunnen terugvallen op een netwerk (initiatieven in het kader van jeugdwerkloosheid). Van hieruit wordt vaak nazorg geboden.