Mobiliteit

Drempel:

De kandidaat moet over een wagen beschikken .

Tips:

  • Bekijk of dit werkelijk nodig is voor de functie. 
  • Zoek naar alternatieven: openbaar vervoer, fiets, carpoolen enzovoort.

Subsidiemaatregelen: