Testen

Drempel:

Bespreek het luik 'testen'. Wat moet er effectief getest worden in functie van de vacature?

Tips:

  • Bekijk alternatieven, bijvoorbeeld assessment.
  • Zijn er aanpassingen aan testen mogelijk? 
    • om extra tijd te krijgen bij de afname van testen, bijvoorbeeld: iemand met motorische problemen
    • de mogelijkheid om echt te kunnen communiceren, bijvoorbeeld: doventolk
    • GTB en consultatiebureaus hebben veel ervaring met assessments en stages