Wervingskanalen

Drempel:

De vacature wordt enkel bekend gemaakt via elektronische weg. Bijvoorbeeld jobwebsites, bedrijvenwebsites, mailings en VDAB.

Tips:

  • Meld aan uw klanten dat zij een groter publiek kunnen bereiken door verschillende kanalen te benutten.
  • Verspreid de vacature in een netwerk van gespecialiseerde diensten (GTB).
  • Personen met een arbeidshandicap aanmoedigen om te solliciteren. Een voorbeeldtekst: 'Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.'