Generatiekloof

Drempel:

Tussen de leidinggevenden, uitvoerenden en collega's is er een groot leeftijdsverschil, dat kan leiden tot conflicten.

Tips:

  • Hoe worden andere conflicten aangepakt? Zijn er afspraken, procedures en opleidingen rond conflicthantering?
  • Voorzie ondersteuning voor operationele leidinggevenden bij nieuwe aanwervingen.
  • Zie de meerwaarde van een gevarieerd team. Ouderen en jongeren vullen elkaar aan.

Subsidiemaatregelen: