Diplomavereisten

Drempel:

In de functieomschrijving wordt verwezen naar diploma’s of nieuwe diplomatypes.

Tips:

  • Verwijs naar de competenties en ervaring van de oudere werkzoekende.
  • Stel een assessment voor via een erkende actor.