Zware arbeid

Drempel:

Ouderen kunnen dit fysiek zware werk niet aan.

Tips:

  • Herverdeling van de functie en taken binnen de functie. Kan de functie opgesplitst worden in deeltaken?
  • Kan de werkpost ergonomisch aangepast worden? Dit is nuttig voor alle medewerkers:  voorkomen van letsels en arbeidsongevallen.

Subsidiemaatregelen: