Geen onthaal

Drempel:

De klant besteedt geen of onvoldoende aandacht aan het onthaal van nieuwe medewerkers. De uitzendkracht voelt zich aan zijn lot overgelaten.

Tips:

  • Werk een onthaalprocedure uit. Dit kan een brochure, bedrijfsfilm, peter- of meterschap zijn.
  • Er is een wettelijke verplichting tot onthaal van nieuwe medewerkers.

Subsidiemaatregelen: