50+

Definitie: 50-plusser

 

Elke persoon ouder dan 50 jaar. Onder het mom van 'de waarheid komt uit de kindermond' liet VDAB een aantal kinderen hun mening geven over 50-plussers.

 

Wist u dat:

  • 10% van de uitzendkrachten in Vlaanderen ouder is dan 45 jaar.
  • In 2005 ons land 1,8 miljoen 65-plussers telde. In 2030 zullen dat er al 2,6 miljoen zijn, een toename van net geen 50%.
  • De voorbije 5 jaar het aandeel  50-plussers bij de werkzoekenden toenam van 7.7% naar 21%.
  • In België is één 50-plusser op twee beroepsinactief.
  • De gemiddelde leeftijd waarop een werknemer in ons land de arbeidsmarkt verlaat, in 2006, op 58,4 jaar lag, het Europees gemiddelde lag dat jaar op 61,2 jaar.
  • één op de vijf werknemers wil werken tot na 65.
  • Vlaanderen in 2008 voor het eerst minder jongeren aan het werk telde dan 50-plussers.
  • als werkgever u bij aanwerving van een 50-plusser met een contract van onbepaalde duur in aanmerking kan komen voor een aanzienlijke vermindering in de loonkost gedurende vier kwartalen?

( bronnen: Vacature, Manifest voor talent, Federgon, Uitzendkrachten en hun tewerkstelling in 2006, Jobat)