Persoonsgebonden kenmerken

Bepaalde kenmerken kan je als persoon niet veranderen: leeftijd, geslacht, huidskleur, naam,… Maar engageren we ons niet allemaal om verder te kijken dan de verpakking?

 

Competentiemanagement, daar draait het toch allemaal om?


Als u een hindernis wilt nemen die te maken heeft met persoonsgebonden kenmerken, dan zijn deze competenties uw grootste troef. Immers, een bedrijf heeft nood aan personeel dat goed kan meewerken, dat over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om de job meteen uit te oefenen of optimaal kan renderen na een kleine opleiding.


Bekijk gerust de mogelijke opmerkingen die uw klant u kan geven en u zal zien dat ze eenvoudig te counteren zijn.