Personen met een arbeidshandicap

Definitie: Personen met een (arbeids)handicap

 

Een arbeidshandicap wordt in het VDAB-decreet gedefinieerd als 'elk langdurig probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren'.Wist u dat:

  • In 2006 7.935 unieke personen met een handicap via de uitzendsector een job hebben gevonden? Dit is maar liefst 49,3% van de totale uitstroom naar werk dat jaar.
  • Vlaanderen 500.000 personen met een arbeidshandicap telt. 200.000, of minder dan de helft zijn aan de slag. 300.000 anderen zitten in diverse uitkeringsstelsels.
  • 12% van de Belgische bevolking op beroepsactieve leeftijd kampt met een arbeidshandicap. 
  • Eind maart 2007 werkgevers in de privésector slechts voor 5.180 personen met een handicap beroep deden op een loonkostsubsidie (een Vlaamse inschakelingspremie of een cao-26). De nieuwe Vlaamse ondersteuningspremie vervangt beide systemen vanaf 1 oktober 2008 en moet dat cijfer gevoelig opkrikken.Bekijk hierboven het filmpje van Manpower

(Bronnen: Dept. Werk en Sociale Economie en Vacature, Manifest voor talent)

Zie ook het artikel uit Jobat: Half miljoen Vlamingen heeft een arbeidshandicap